tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Thách đố  [chuyên đề  VIẾT CHO HOÀNG SA & TRƯỜNG SA]
 
Nhân sự vụ biển đảo Việt–Trung tái phát, trong một giấc ngủ ngày gần đây, tôi bị bắt buộc phải mơ và bị gặp một ông — tạm gọi là tiên — đầu tóc không bạc phơ, tay không cần phất trần, nói rằng mình đại diện cho các dân tộc thiểu số Việt Nam ra vế đối, ai đáp được thì sẽ lấy lại Trường Sa [hành xác] và Hoàng Sa [hành tỏi]... đang mùa chiên xào, tặng cho.
 
Vế ra như sau:
 
Người khinh người, người đéo ra người, người thấy mà kinh, ấy là Kinh.
 
Dù rất khổ sở cho vận mệnh biển đảo nước nhà, nhưng do tài hèn sức mọn, không có cách gì đáp được. Nay đưa lên lưới trời để mọi người cùng giúp sức, hi vọng chuyện vẽ rồng đất, kiến rúc vỏ ốc... lại xuất hiện trong nhân quần, kẻo không cả nước lại ôm nhau ngồi khóc, mà bụt lại không dám hiện ra.
 
Quả là, nếu Tản Đà có sống dậy, ắt sẽ viết tiếp:
 
Dân gần trăm triệu ai người lớn
Nước mấy ngàn năm vẫn trẻ con.
 
14.12.2007
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018