tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Quan niệm  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

Đôi khi khép đôi mi, em có thể nhìn thấy trời xanh trong đáy mắt.

Anh vẫn mở hai con ngươi mà có thấy gì đâu.

Nhà văn chỉ biết lắng nghe, không biết sáng tạo.

Nhà văn không sáng tạo à? Thế anh ta lấy gì để phát ngôn cho hiện vật đây?

Anh ta chỉ lắng nghe hiện vật, rồi nhắc lại y nguyên những gì hiện vật đã phát biểu. Mà hiện vật như một cô gái e thẹn hay giấu mình sau những lời nói và những bức tường. Khi hiện vật phát biểu, đường chân trời sẽ mở.

Làm thế nào nhìn thấy đường chân trời?

Đôi khi khép đôi mi, em có thể nhìn thấy trời xanh trong đáy mắt.

Anh vẫn mở hai con ngươi mà có thấy gì đâu…

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018