tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Hoa hướng âm  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

Anh bạn tôi nói rằng hoa hướng dương luôn mọc hướng về phía mặt trời là hướng Đông. Tôi bảo mình có thể làm điều ngược lại. Và chúng tôi đã đánh cược với nhau. Tôi làm một hầm ngầm dưới đất, bắt đầu gieo trồng hạt hướng dương. Nhưng tôi thắp một ngọn đèn nhỏ ở phía Tây. Và hoa hướng dương cứ mọc hướng về phía ấy. Sau khi thu hoạch, tôi gieo trồng lứa thứ hai. Lần này thì lâu lâu tôi mới nhá đèn ở phía Tây mà thôi. Hoa hướng dương vẫn mọc về phía ấy. Mùa vụ thứ ba, tôi tắt hẳn đèn, chỉ trồng hạt hướng dương trong bóng tối. Hoa vẫn hướng về phía Tây. Lần này tôi lấy hạt giống của lứa thứ ba gieo trồng trên đất sáng và mời anh bạn đến xem. Anh bạn tôi rất ngạc nhiên và hỏi bí quyết. Tôi trả lời hãy làm cho lũ hoa này tin rằng ngọn đèn nhỏ trong bóng đêm là mặt trời thực. Rồi từ thế hệ thứ ba trở đi, hoa này chỉ mọc theo quán tính. Và để phân biệt, từ đó người ta gọi những bông hoa mới này là hoa hướng âm.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018