tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Khuôn mặt em  [chuyên đề  TÌNH YÊU VÀ TÌNH DỤC TRONG VĂN CHƯƠNG]
Tặng H.
 
                          Trên đường đi
                          Anh đặt em trên đồng cỏ
                          "Khuôn mặt em" – Văn Cao
 
Trên bãi biển.
Trên ghế xe.
Trên xa-lông.
Trên những tấm thảm.
 
Trong phòng tắm.
Trong nhà kho.
Trong đám lá ngô.
Trong bụng phật Di Lặc.
 
Dưới cột đèn.
Dưới khóm trúc*.
Dưới gốc cây, chân cầu.
Dưới mười tám tầng địa ngục.
 
Giữa cánh đồng.
Giữa đàn bò.
Giữa thành phố.
Giữa dòng sông.  
 
Trên đùi.
Trong đầu.
Dưới đít.
Và ở phía sau ót.
 
 
-----------------------
* ... trong đêm thâu ôm ấp nhau bên cột đèn hay khóm trúc...
"Những gì sẽ đem theo vào cõi chết" - Phạm Duy
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018