tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Người sổ mũi  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

Tôi là người bị sổ mũi kinh niên. Nước mũi lúc nào cũng chảy ra ngoài hàng thước. Bởi vậy, tôi cần khăn mùi xoa.

Tiếng còi tàu hú vang kia rồi. Chạy loạn đấy. Không biết vì sao. Mọi người thi nhau chạy. Tàu sắp chuyển bánh.

Tôi cũng chạy. Và chạy nhanh nữa. Kiếm được một chỗ tốt trên tàu. Gần cửa sổ.

Nhưng ngay lúc ấy, nước mũi lại chảy ra. Tôi phải mở cửa sổ. Nước mũi chảy thành dòng suối nhỏ. Tôi lại bỏ quên khăn mùi xoa ở nhà. Không làm cách nào được.

Nếu chạy về nhà lấy khăn mùi xoa thì không còn kịp nữa. Tàu sắp chuyển bánh và chỗ tôi ngồi sẽ bị cướp mất. Người ta tranh nhau ghê quá. Nhưng nếu cứ như vậy thì nước mũi cứ chảy mãi và tôi sẽ chết mất. Chết thật sự. Làm sao bây giờ? Phải chạy về nhà thôi.

Tôi bật ngay người dậy và lao đi. Xô đẩy đám người quái gở và ngu ngốc. Nhưng tôi cũng ở trong đám đông bọn họ mà.

Hình như có người đã cướp chỗ tôi đằng sau. Nước mũi cứ chảy và mặc kệ, tôi cứ chạy. Tàu hú còi rồi. Mặc kệ. Phải chạy. Từ sân ga về nhà tôi mất hai phút đi bộ. Tôi chạy đứt hơi. Không trông thấy gì. Khăn của tôi đâu?

Sân nhà mình kia rồi. Cửa nhà đã mở. Lao vào, lên nhà. Phòng của tôi. Cả đống khăn mùi xoa. Túm lấy đại vài cái và chạy thôi.

Lạ chưa nhỉ. Cảnh nhà vẫn quen thuộc với tôi. Chỉ một mình tôi. Tại sao tôi phải lên tàu với những con người xa lạ đến một nơi xa lạ mà tôi chưa hề biết và chưa hề quen thân. Không biết nữa. Phải chạy thôi.

Không kịp đóng cửa. Tôi lao đi như tên bắn. Đến sân ga. Tàu kia rồi. Nhưng tàu đã chuyển bánh. Không thể nào lên được nữa. Và nếu lên được, cũng không thể tìm ra chỗ ngồi nữa rồi. Quay trở về nhà thì tôi không thể.

Người tôi tan ra với gió trời. Không ai cứu tôi cả. Không thể khác được. Chúng ta không phải là những kẻ bị đẩy lên tàu. Chúng ta vĩnh viễn là những kẻ bị lỡ tàu.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018