tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Vùng lên hỡi những tam giác rêu!  [chuyên đề  TÌNH YÊU VÀ TÌNH DỤC TRONG VĂN CHƯƠNG]
 
Trần truồng mảnh giấy toilet
trần truồng vỏ bao thuốc lá
trần truồng hơi thở vòng trắng, nám phổi
mặt đất chông chênh, đầu gối tì lên
ngôn ngữ bàn tay xoa    lóng đốt thân nhiệt mở khép
bản tuyên ngôn thơ bay ra từ chiếc hoa loa kèn
nòng đại pháo trên vùng tam giác rêu      định hướng
tiếng hát nung đỏ những quả bom hẹn giờ dội xuống
cơn đực hành
                                          ánh chớp bu-gi nháng lửa
 
Vùng lên hỡi những tam giác rêu!
mực rót từ hồn đêm láng lênh
                                    cái ngỏng ngòng ngong tràn vào tấm da thú
bao la chiếc giường đất in dấu hào hển sóng cuồng
                                                           chùm phún thạch thỏa thuê lăn
ngón tay chỉ hướng mặt trời gối mỏi nằm ngơi sau núi
han hỏi dũng mãnh hỏa đại lặn chìm khuất       
                                                                                  trong biển chết
máu cách mạng còn sục sôi những gào gầm bão gió lay gọi cửa?
mở toang những khép miền ải quan dục tình bưng bít và những
khép hồn ẩm ướt, tù đọng ngoài trong đùi háng đạo đức lá nho che
giải phóng dục tính thiêng liêng, ao hồ cực lạc vũng dựng nên đồi
nền cộng hòa âm thịnh, feminineness – bốc hơi
 
Vùng lên hỡi những tam giác rêu!
tháng lá nho rã mục bón rễ tháng sương mù. Sự thực sát ván ta thua Thần Chết đã thắng. Trước giờ lột xác, chiếc lưỡi rắn trườn qua cuộc chơi đực hành vung vít khắc họa nét vân thớ đá dọc ngang mạch nổi chìm vô tích sự. Trước giờ hạ huyệt, 1 mùi người (ông cao quí) tinh thần, chính nghĩa, danh dự – dưới thịt da xương cốt định mệnh nát tan đã tiết lộ điều gì ngoài 24 giờ/ngày ngỏng hồn tán mạng, khởi giờ O đêm lên ngày trắng bước xuống tóc tang rũ sạch tinh lực đầu tư cho hạt bụi dương suy sau cuối, ngửa nón Amen vì lồn tuẫn đạo, không 1 lời biện minh. (Gã thấp hèn) thiên đàng ruồi nhặng, con ốc sên cũng không ngoại lệ – với điệp khúc hào hển sóng cuồng, địa đại tươi nguyên nhiệt lượng nung đốt xả láng 9 phần 10 dục căn dự phần chiêu đãi vỗ béo giòi bọ làm cuộc sáng tạo mới bên kia chiếc giường đất nẻo về cuối ngưỡng, còn 1 phần 10, hắn thắp đuốc giữa ngày ghẹo nguyệt ma trơi ảo nến lân tinh rong chơi khắp chốn hè hội và chết như chó ghẻ, không lời hối tiếc
 
Hơi thở tim óc lạnh – trăm chiếc hoa loa kèn còn chăng vọng động?
khối tuyết băng – trăm nòng đại pháo còn khát nổ tung?
trăm quả bom còn muốn dội xuống?
trăm cơn đực hành
                                          ánh chớp bu-gi còn nháng lửa?
 
100 năm sau tôi/ai còn mơ tái diễn cuộc cách mạng
                                                    trần truồng 1 hơi thở bụi
đầu gối tì lên cái ngỏng ngòng ngong
                     đêm rót mực láng lênh chảy tràn tấm da thú
lời trái tim trào vọt ra rừ 3 vạn 6 ngàn lỗ chân lông?
 
9.04

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018