tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Chiêm bao  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

Một người đàn ông nằm mộng thấy mình bỗng chết và được lên thiên đường sống với bầy tiên nữ. Đêm sau người ấy nằm mơ thấy mình sống lại và được trở về dương thế ở với những người thân.

Nếu là người đàn ông bạn thích giấc chiêm bao nào?

 

____________________________________

Cùng một tác giả:

"Sát nhân tâm sự"

"Thi nhân tâm sự"

"Mĩ nhân tâm sự"


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018