tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Nhà tù  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

“Bầu trời xanh
Hắn sống trong cái hộp.
Một hôm, hắn thử mở nắp hộp ra.
Gặp cái hộp lớn hơn chứa đựng cái hắn vừa mở. Mở tiếp, lại chạm phải cái hộp lớn hơn nữa...
Những người nói với ta về bầu trời xanh, hắn tự nhủ, chỉ là bọn nói láo.”
(Nhật Chiêu)

 

Một tên đàn ông bẩn thỉu ra toà vì tội bợp tai một bà lớn đáng kính. Quan toà gần như chồm lên, quát: Tên kia, một mệnh phụ quý phái như vậy mà mày dám tát đến trẹo quai hàm thì chắc mày hết muốn sống rồi. Thử nói ta nghe xem lý do như thế nào?

Tên đàn ông bẩn thỉu: Thưa toà, con ngồi bên vỉa hè siêu thị Co-opMart xin ăn kiếm sống qua ngày. Bà lớn đây đi ngang, dừng lại cho con tiền... Quan toà ngắt lời: Vậy mà mày... Nhưng thưa toà, bà lớn đây cứ mở cái túi to lấy một cái túi nhỏ, mở cái túi nhỏ lấy cái xách, mở cái xách lấy cái bóp, mở cái bóp lấy cái ví rồi lại đóng cái ví cho vào cái bóp đóng cái bóp cho vào cái xách đóng cái xách cho vào túi nhỏ đóng túi nhỏ cho vào túi to đóng cái túi to... Quan toà gầm lên: Mày giỡn mặt hả, tao tát cho trẹo quai hàm bây giờ...

Cho nên khi ngồi tù với một quai hàm bị trẹo, hắn nghĩ những câu chuyện văn minh lịch sự ở đời này chỉ toàn là chuyện nói láo.

 

 

 

----------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018