tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
một chiều cuối tháng Tư bên sông Vu Gia  [chuyên đề  BA MƯƠI LĂM NĂM SAU 30/4]
 
tôi thấy ruồi nhặng bay đầy lịch sử một dân tộc
một dân tộc mang trên lưng nhiều vết chém
dĩ nhiên
những vết sẹo không hình thành được nụ cười
vậy mà
đêm qua
trong cơn mê
tôi thấy từng nhóm [người không ra người] nhảy múa reo mừng trên những oan hồn vất vưởng
chúng tụng ca chiến thắng
 
những oan hồn của hàng triệu cái chết
đưa tôi qua từng chiến trường uất máu
đưa tôi qua những đợt sóng gầm gừ cướp xác thuyền nhân
đưa tôi qua những trại tù ngái ngút rừng thiêng nước độc
đưa tôi qua những nấm mồ cừu hận trong bóng tối 35
đưa tôi qua hàng triệu cơn đói
đưa tôi qua hàng triệu cơn khát
đưa tôi qua hàng triệu đêm hấp hối
đưa tôi qua một chiều kích nỗi buồn mang tên S
 
tôi gặp khuôn mặt ngạo nghễ với dòng máu quyết tử
tôi gặp tiếng khóc cuối cùng dập dồi trên sóng biển
tôi gặp nụ cười khinh bỉ trước lúc nhận cho mình những viên đạn sát nhân
tôi gặp những bờ môi câm chết mòn trên quê hương mình
tôi gặp
&
tôi gặp
hàng triệu cái chết viết nên thanh sử về sự thật của tội ác!
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018