thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Lòi định mệnh [2]
 
Đã đăng: Lòi định mệnh [1]
 
 
Lòi định mệnh
(Ảnh: NQC)
 
 
Lòi định mệnh [2]
 
Những biểu tượng dàn hàng, người ngợm lổn ngổn. Của một quá khứ, ứ hự, giương nòng tự đắc, và của một hiện tại, há họng sún răng. Đi dọc bờ sông thấy, những con tàu lạ, khẳm hàng hoá, chỉ dợn sóng cũng, gợi trong đầu, bóng kẻ thù động đậy quanh năm. Một lịch sử, chí tử, chống, rồi chiếm, nổi rồi chìm, rồi, mỗi số phận, thủ, một trận địa, không phanh thây kiểu này, mặt mày cũng, vằn vện cách khác. Ở đây, súng, được thần hoá, đạn, sẵn trong lòng, và trên đường, bóng du kích, cỡi yamaha phóng loạn, bóng thực dân, tà tà nghễu nghện, và ăn mày, nhơn nhơn thấy ớn. Thử tưởng tượng, một cộng đồng, ngay chiến thắng, đến khi nào mới tỉnh, để thấy, tất cả đều lòi định mệnh. Một định mệnh, của hiện thực đồng bào, một đồng bào, đói, nếu không ăn đạn, ăn may, ăn hại, thì ăn hối lộ và, ăn mày. À, hôm nay, nghe nói, toà án đói, ăn mấy đồng bào xé rào. Trước khi ăn, thế nào cũng có còi, hụ. Một cách còi, ba tình trạng hụ: cấp cứu, tù, và khách chính phủ. Mấy chú, thú cưng trong chuồng, tiếp tục phỉnh nhau: tao hậu hiện đại, mày hoà giải...
 
20/1/2010
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018