thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Lòi định mệnh [1]
 
 
Lòi định mệnh
(Ảnh: Nguyễn Hương & NQC)
 
 
Lòi định mệnh [1]
 
Tôi có một thẹo dưới gót chân và một bớt trên đầu con cặc. Nó là lịch sử giữa một cục và một lát. Một lát là hiện thân sinh động của rộng và mỏng. Một cục là hiện thực của nhục bị thủng sau lưng. Cái thẹo thì đùn nhưng cái bớt thì phớt. Cái thẹo là bằng chứng mà xúc cảm và lý trí không tới được gần. Cái bớt vẫn nâu dù quy đầu nhiều khi tái nhợt. Thân là hình dong của ánh sáng được kể bằng máu. Cách mạng vô sản là tướng mạo kinh dị bằng máu được kể bằng thân. Một thân láng o thì không có giới tính. Một thân trưởng thành có hơn một thẹo. Có mười cái thẹo bị nghi lưu manh. Một thân máu me không thể thống nhất. Một thân sạch sẽ bị nghi diễn biến hoà bình. Một thân còn trinh cộng đồng chảy nước. Một thân tẩm ướp cộng đồng trong lăng không ngóc dậy được. Tôi khinh khỉnh với cái thẹo và nhếch mép với cái bớt. Toan xoá màu da là sa đoạ của bớt. Giỡn mặt đế giày là cái thẹo gót chân. Không cần đóng đinh cũng lòi định mệnh.
 
17/1/2010
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018