thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
đồng dao
 
 
 
 
súc sắc súc sẻ
nhà ai còn đèn còn lửa
mở cửa cho xin chút lửa đi nào
 
lửa soi mâm cao
thấy khỉ nhảy nhót
lửa soi mâm thấp
thấy ngồi nô quan
 
lửa soi quê hương
thấy rối quốc sự
nhà giam tư lự
người tù lương tâm
 
lửa soi biển Đông
thấy tàu nước lạ
đâm ghe đánh cá
xâm hại ngư trường
 
lửa soi lòng dân
thấy lo mất nước
 
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018