thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Xực Trung Hoa
 
 
 
 
Người Trung Hoa nghĩ ăn gì bổ nấy
Ăn chân gấu bổ gân
Ăn óc khỉ bổ não
Ăn dái cọp bổ dương
Ăn thai nhi thập toàn đại bổ
 
Người Việt bắt chước và hay đánh lạc hướng
Thay vì chân gấu là chân gà
Thay vì óc khỉ là óc heo
Thay vì dái cọp là dái chó
Thay vì thai nhi là nhau người
 
Không biết tiếng Tàu có nhiều biến từ ăn không
Nhưng tiếng Việt có nhiều cách thế lắm
Ngoài ăn ngon và ăn no
Là ăn chắc và ăn tham
Ngoài ăn ngủ và ăn chơi
Là ăn chia và ăn gian
Ngoài ăn bẩn và ăn tục
Là ăn cướp và ăn đạn
 
Người Tàu khấm khá ăn chân ăn óc ăn dái ăn thai
Người Tàu bần cùng ăn lá khô gỗ mục thậm chí ăn đất
Người Việt rủng rỉnh cũng chân cũng óc cũng dái cũng thai
Người Việt khốn khổ cóc nhái thằn lằn rắn mối ăn qua ngày
(Nghe nói người Việt hồi 1946 ăn lại hạt bắp từ cứt người khác)
 
Người Đại Hán sau khi ăn óc ăn dái thì ăn thiên hạ
Người Đại Việt sau khi ăn phao câu đầu gà cũng ăn thiên hạ
Đại Hán ăn dài hạn Tây Tạng Việt Nam
Đại Việt ăn tươi Chiêm Thành nuốt sống một phần Khơme
Ăn ngấu nghiến là lịch sử nhãn tiền của chứng nôn oẹ
 
Nay Đại Hán tái cấu trúc dạ dày sau một thế kỷ sình bụng
Tiếp tục giấc mộng xực thiên hạ biến thành Trung Hoa
Xực từ Đông Nam Á sang tận Châu Phi
Xực từng phần để dần xực Huê Kỳ
Xực trở thành động từ đe doạ hệ thống nhiều ngôn ngữ
 
Dân thủ đô lo ăn chắc mặc bền
Dân cố đô sợ thiếu hến mà ăn
Dân Sài Gòn dễ đổ nợ vì nhậu
 
Ăn là bản sắc loài sâu
Ăn là sinh phận muôn thú
Ăn là thủ phận con người
Ăn thủng ozone ăn lòi cả ruột
Bi đát của ăn là ăn bằng được
 
Đảng (ta) vừa ăn hối lộ vừa hô (to) chống tham nhũng
Đảng (ta) vừa ăn cánh với Tàu vừa hô (lí nhí) chống bành trướng
Ăn & gian là nỗi bất an từ phường lên trung ương
 
Thực dân Pháp chiếm Đông Dương ăn khế trả vàng
Đồng minh Mỹ vồ Nam Kỳ thì bị ăn đạn
Cộng sản Tàu ăn bôxit nhả quyền lực cho đảng
Quần chúng ăn tùm lum thành ăn xổi ở thì
 
Vậy mà nhà văn ly khai lại xúi người ta ăn chân lý [*]
Cam đoan đó là món sau ba ngày sẽ bị kiết lị
 
Có thể ăn gì bổ nấy là độc chiêu của đòn nhất dương chỉ
Chắc trước sau gì Trung Hoa cũng sẽ liếm gót Achilles Huê Kỳ
 
6/2009
 
_________________________

[*]Bài “Món ăn chân lý” của nhà văn Dương Thu Hương.

 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018