thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Nhai đêm
 
đêm nhai bã trà ngồi ngóng gió ma[*]
bắp chân trần loang mờ hẻm cụt
câu kinh cầu ghim guốc gỗ
vào ra
 
đêm nhai bã trà ngồi soi hạt đỗ
vần lăn thiên hà
tìm lỗ
 
nhai đêm
 
 
_________________________

[*]“Tiếng hỏi tan vào tiếng gió ma” - Mai Thảo

 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018