thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Xỉn lổi chỉu hổng lổi
 
+ Từ Gieve Patel, tặng Đinh Linh.
 
1.

Poem

[thế hệ thuần chủng]
 
What is it between
A woman’s legs draws destruction
To itself? Each war sees bayonets
Struck like flags in
A flash of groin blood.
The vicious in-law
Places spice or glowing cinder
On that spot. Little bird-mouth
Woman’s second,
Secret lip, in-drawn
Before danger, opened
At night to her lover.
Women walk the earth fully clothed,
A planetary glow dispelling
The night of dress,
A star rising where
Thigh meets belly: target spot
Showered
With kisses, knives.
 
 
2.

Thơ

[F.1 – sinh theo di truyền]
 
Điều gì giữa
Cặp đùi đàn bà hút sự huỷ diệt
Vào chính nó? Mỗi cuộc chiến nhìn thấy những lưỡi lê
Xuất kích như lá cờ trong
Ánh lóe của máu từ vùng háng.
Bố mẹ chồng dữ dằn
Đặt gia vị cay hoặc mẩu than cháy bỏng
Bên trên chỗ ấy. Chiếc miệng chim bé xíu
Đôi môi bí mật
Thứ hai của đàn bà,
Thu mình
Trước sự hiểm nghèo, hé mở
Vào đêm tối cho người tình.
Đàn bà đi trên mặt đất áo quần kín đáo,
Hành tinh rực sự phân tán
Đêm lễ phục
Tinh tú mọc lên từ chỗ
Đùi nối liền vùng bụng: vị trí mục tiêu
Dồn dập
những trận mưa hôn, lưỡi dao.
 
                          (Bản dịch của Lưu Diệu Vân)
 
3.

Bài thơ

[F.2 – thụ tinh ống nghiệm]
 
Cái gì là nó giữa.
Một sự phá huỷ những vẽ những chân (của) người phụ nữ.
Tới chính nó? Mỗi chiến tranh nhìn thấy những cái đui đèn.
Đánh như những cờ Print.
Một sự chớp sáng (của) máu bẹn.
Xấu xa Print-Luật.
Những chỗ cho gia vị vào hay rực sáng rải than xỉ.
Trên đốm đó. Miệng chim Nhỏ.
Giây (của) người Phụ nữ,.
Môi Bí mật, Printed-Sự kéo.
Trước khi sự nguy hiểm, mở.
Ban đêm tới người yêu (của) cô ấy.
Những người phụ nữ đi bộ trái đất hoàn toàn được mặc quần áo,.
Một ánh sáng rực rỡ dispelling hành tinh.
Đêm của quần áo.
Một ngôi sao (mọc) lên ở đâu.
Bắp đùi gặp bụng: đích làm lốm đốm.
Mưa rào.
Với những nụ hôn, những con dao
 
 
4.

Poem

[F.3 – sinh sản công nghiệp]
 
What be it is middle.
A women people leg draws destructions.
Its main Incidence? Bayonets Each war seeing.
Đánh such as chesses In ấn.
Groin blood A flashes.
Hideousness In ấn-Law.
Places spiced or glowing cinder.
On those speck. The bird Mouth is Little.
For women people Second,.
Lip sub rose, In ấn-Pull.
Before perilousness, open.
By night to her lover.
Ones is womanly that walk along earth completely wear clothes,.
A glow dispelli planet.
Đêm clothes riches,.
A stars rise where.
Thigh meets bellied: target dappled.
Downpour.
With kisses, knives         
 
 
5.

Bài thơ

[F. 4 – sinh sản vô tính]
 
Nó là gì Giữa.
Một sự phá huỷ những vẽ chân những người phụ nữ.
Sự Tác động chính (của) Nó? Đâm lê Mỗi chiến tranh nhìn thấy.
Đánh như những cờ Print.
Bẹn trích máu Một sự chớp sáng.
Sự Xấu xa Publishing-Luật.
Những chỗ được cho gia vị vào hay rực sáng rải than xỉ.
Trên đốm đó. Miệng chim Nhỏ.
Trong Giây những người phụ nữ,.
Môi bí mật Print Squeeze-Sự Kéo.
Trước khi sự nguy hiểm, mở.
Ban đêm tới người yêu (của) cô ấy.
Thứ (thì) nữ tính mà đi bộ trái đất hoàn toàn mặc quần áo,.
Một hành tinh dispelli ánh sáng rực rỡ.
Đêm Quần áo riches.
Một sự lên những ngôi sao ở đâu.
Bắp đùi gặp sự lên ở đâu.
Bắp đùi gặp bụng: đích được làm lốm đốm.
Mưa rào.
Với những nụ hôn, những con dao
 
 
6.

Poem

[F. 5 – dùng bao cao su]
 
What It be Between.
A draws destruction is pedal ones is womanly.
Do Event acting Its main? Bayonet Each war seeing.
Đánh such as chesses In ấn.
A flashes blood-letting Groin.
Hideousness Xuất bản-Law.
Places spiced or glowing cinder.
On those speck. The bird Mouth is Little.
In Second ones is womanly,.
Lip sub rose In ấn sự Eo hẹp về tiền bạc- Pull.
Before perilousness, open.
By night to her lover.
Womanly (tense) Thing that walk along earth completely worn clothes,.
A is planetary glow dispelli.
Đêm Clothes riches.
A stars rise where.
Thigh meets rise where.
Thigh meet bellied: target is dappled.
Downpour.
With kisses, knives
 
 
7.

Bài thơ

[F. 6 – thắt ống dẫn tinh]
 
Nó là gì Giữa.
Một sự phá huỷ những vẽ (thì) chân thứ nữ tính.
Sự kiện tác động phần chủ yếu (của) Nó không? Đâm lê Mỗi chiến tranh nhìn thấy.
Đánh như những cờ Print.
Một Bẹn trích máu những chớp.
Sự Xấu xa Coming-out-Luật.
Những chỗ được cho gia vị vào hay rực sáng rải than xỉ.
Trên đốm đó. Miệng chim Nhỏ.
Trong thứ (thứ) Hai nữ tính,.
Môi bí mật Print Squeeze-Sự Kéo.
Trước khi sự nguy hiểm, mở.
Ban đêm tới người yêu (của) cô ấy.
Thứ Nữ tính (căng thẳng) mà đi bộ trái đất hoàn toàn mặc quần áo,.
Một Là ánh sáng rực rỡ dispelli hành tinh
Đêm Quần áo riches.
Một sự lên những ngôi sao ở đâu.
Bắp đùi gặp sự lên ở đâu.
Bắp đùi gặp bụng: đích được làm lốm đốm.
Mưa rào.
Với những nụ hôn, những con dao
 
 
--------
Lưu ý:
Một kiểu dịch thơ tự động – bằng máy, xuôi ngược ngẫu hứng. Chiêu này, tôi và Bùi Chát mới nghĩ ra cách làm, chắc cũng đụng hàng tùm lum đây đó.
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018