thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tản mạn đầu năm
 
bắt đầu từ đây cho
đến cuối, bạn không cần
tưởng tượng cũng thấy cuộc
đời hệt cái kịch bản
 
điện ảnh anyway,
try not to take me-
lodrama too se-
riously; chả ẩn dụ
 
gì ghê gớm, tuyền chuyện
xưa, cũ rích cách này,
cách khác thời gian qua
đi, ai rồi cũng biến
 
dạng (huống hồ những con
đường tình, chúng ta đi)
vấn đề trong này là
thơ thẩn, có bắt được
 
hắn sau khi bạn đọc
cái năm chữ, vắt dòng
mà tôi cho đăng tải
trên trời này hay không
 
thôi; việc mãi tơ mơ
trên con đường làng (cứ
việc) ý tưởng phơi mở
trần truồng, lúc nép bên
 
kia đường thoắt cái, ngồi
chồm hổm bên đây đường
thì lại bắt được hắn,
mang về, cả đêm ngồi
 
giáp mặt màn hình (tới
nước đấy, hắn đã biến
dạng hoàn toàn) cố nặn
ra chữ rồi, sắp, xếp
 
sao cho khác dạng bài
thơ kiểu “trăm năm cô
đơn.” đi, ồ! đó lại
là chuyên đề khác nữa
 
và như đã nói bên
trên, cho đến những dòng
cuối này, chả ẩn dụ
gì ghê gớm, không cần
 
tưởng tượng cũng thấy đời
sống hệt kịch bản điện
ảnh anyway, try
not to take the me-
 
lodrama too se-
riously.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018