thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Thay đổi địa chỉ
 
Tôi xoá nhiều tôi thay bằng nhiều tôi khác
tôi xoá nhiều em
khi xoá thật
khi xoá đùa
 
Sổ danh bạ ngày ngày thêm dòng mới
dòng xoá nhanh
dòng xoá đậm
dòng xoá mờ
 
Nhưng không xoá số điện thoại Trịnh Công Sơn 090921327*
thỉnh thoảng vô Sài Gòn gọi anh để nghe gió trả lời
 
Có địa chỉ thay đổi rồi vẫn nhớ
có địa chỉ không đổi thay mà sao cứ quên hoài…
 
 
---------------
* Số điện thoại di động thời đang 9 số.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018