thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Thế là, hồn ai nấy giữ
 
Khi bên ngoài mưa, gió cứ
rỉ rả, nguyên một đêm tôi &
m thức, chỉ để chơi; sáng
ra, ngồi tọng gần chín củ
 
khoai lang tây luộc bằng lò
vi ba vô họng, chuyện bắt
đầu từ mười hai củ khoai
lang tây, của cho không, nghĩa
 
là dạng thực phẩm dành để
cứu tế nhân mùa lễ tạ
ơn, củ nào củ nấy to
xấp xỉ tô phở xe lửa,
 
dây mơ rễ má trổ tua
tủa, tôi & m không còn thứ
nào khác, ở đây, thực khó
mà tách rời đời sống ra
 
khỏi cái chết khi bên ngoài
mưa, gió lên đỉnh điểm thế
này, tôi phát hỏi - sau bữa
này, tao/ mày làm gì nữa!
 
vừa điềm đạm, vừa trát miếng
butter mỏng lên nửa củ
khoai lang tây cuối, nàng nói -
tao đã liệu được cái vé
 
của bọn southwest airlines
và, cuối tuần, tao sẽ về
lại new york, phần mày, làm
gì mặc xác, i mean! hồn
 
ai nấy giữ, cho chắc; vừa
à há, tôi vừa nhón phân
nửa của nửa củ khoai lang
tây, tọng vô họng; thế là
 
không phải làm tình, làm tội
vào đêm mà người người tạ
ơn trời, ơn đất trong khi
bên ngoài có thể chỉ gió
 
thêm giá rét sẽ lên đỉnh
điểm nhưng, nói gì nói, sau
nguyên một đêm thức, chỉ để
chơi, thần sắc tôi & m trắng
 
bệch, mặc dù tọng gần chín
củ khoai lang tây, củ nào
củ nấy to xấp xỉ tô
phở xe lửa luộc bằng lò
 
vi ba vô họng, hình ảnh
lũ gấu bắc cực nhẩn nha
về động chỉ để ngủ vùi
bất giác ẩn hiện ngay mắt,
 
ở đây, khó mà biết đâu
thực, giả, cuộc đời; chừng m
đi rồi, đêm tạ ơn trời,
ơn đất tôi sẽ luộc nốt
 
ba củ còn lại, với một
m khác, cũng chưa biết được.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018