thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
AMERICAN FOOTBALL (Một khúc suy tư về Cuộc Chiến Vùng Vịnh)
Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn
 
 
HAROLD PINTER
(1930~)
 
Lời người dịch:
"American Football" là "môn đấu bóng bầu dục của Mỹ", một trò chơi cực kỳ thịnh hành ở Mỹ. Chọn nhan đề này, Harold Pinter muốn nhấn mạnh rằng thái độ háo thắng, thái độ cường điệu nam tính, và loại ngôn ngữ lỗ mãng cục súc của các đấu thủ football của Mỹ được tái hiện trong cách người Mỹ đối xử với người Trung Đông trong Cuộc Chiến Vùng Vịnh. Trong cuộc chiến ấy, người Mỹ rất tự hào về những thứ vũ khí siêu tối tân của mình. "It works" ("Thật hiệu quả") là một câu được lập đi lập lại đầy tự hào, và với những khẩu đại pháo cực mạnh, thật hiệu quả, họ "blew the shit out of them" ("nện cho bọn nó xịt cứt ra"), "blew the shit right back up their own ass / And out their fucking ears" ("nện cho cứt chạy ngược lên lỗ đít của chính bọn nó / Và xịt ra hai lỗ tai đéo của bọn nó")...
 
Bài thơ này đã bị tất cả những tờ báo lớn ở nước Anh từ chối đăng, vì họ "sợ mất độc giả"! (Xin đọc bài viết của Harold Pinter, "Số phận của bài thơ AMERICAN FOOTBALL" , đăng song song trên Tiền Vệ hôm nay.)
 
_________________
 
 
AMERICAN FOOTBALL
(Một khúc suy tư về Cuộc Chiến Vùng Vịnh)
 
Tạ ơn Chúa!
Thật hiệu quả.
Bọn tôi đã nện cho bọn nó xịt cứt ra.
 
Bọn tôi nện cho cứt chạy ngược lên lỗ đít của chính bọn nó
Và xịt ra hai lỗ tai đéo của bọn nó.
 
Thật hiệu quả.
Bọn tôi đã nện cho bọn nó xịt cứt ra.
Bọn nó chết ngạt trong cứt của chính bọn nó!
 
Tạ ơn Chúa!
Xin ngợi ca Chúa về mọi điều tốt lành.
 
Bọn tôi nện bọn nó văng vào cứt đéo.
Bọn nó đang ăn cứt.
 
Xin ngợi ca Chúa về mọi điều tốt lành.
 
Bọn tôi nện cho những hòn dái của bọn nó bể nát như bụi,
Bể nát như bụi đéo.
 
Bọn tôi đã làm vậy đó.
 
Bây giờ tôi muốn cô tới đây
và hôn lên miệng tôi.
 
-----------
Nguyên tác tiếng Anh cùng các bản tiếng Ý và Hoà-lan đăng trên website của Harold Pinter
 
Nguyên tác tiếng Anh:
AMERICAN FOOTBALL
(A Reflection upon the Gulf War)
 
Hallelullah!
It works.
We blew the shit out of them.
 
We blew the shit right back up their own ass
And out their fucking ears.
 
It works.
We blew the shit out of them.
They suffocated in their own shit!
 
Hallelullah.
Praise the Lord for all good things.
 
We blew them into fucking shit.
They are eating it.
 
Praise the Lord for all good things.
 
We blew their balls into shards of dust,
Into shards of fucking dust.
 
We did it.
 
Now I want you to come over here and kiss me on the mouth.
 
 
Bản tiếng Ý:
AMERICAN FOOTBALL
(Una riflessione sulla guerra del Golfo)
 
Alleluia!
Funziona.
Gli abbiamo fatto cagare sangue
E poi glielo abbaimo ingoiare
 
Funziona.
Gli abbiamo fatto cagare sangue.
Sono romasti soffocati nella loro merda!
 
Alleluia.
Sia lodato il signore per ogni cosa buona
e giusta.
 
Gli abbiamo fatto saltare i coglione in frammento di polvere.
In frammento di fottuta polvere.
 
L'abbiamo fatto noi.
Adesso voglio che vieni qui e che mi baci.
 
 
Bản tiếng Hoà-lan:
American Football
(kanttekeningen bij de Golfoorlog)
 
Hallelujah!
Het werkt.
We hebben er de stront uitgeschoten.
 
We hebben de stront opnieuw in hun eigen kont geschoten.
 
Het werkt.
We hebben er de stront uitgeschoten,
Ze zijn in hun eigen stront gestikt!
 
Hallelujah.
Loof God voor al het goede.
 
We hebben hen in de klotestront geschoten.
Ze eten hem op.
 
Loof God voor al het goede.
 
We hebben hun ballen aan flarden geschoten,
Aan flarden.
 
We hebben het gefikst.
 
Nu wil ik dat je naar me toe kamt en me op de mond kust.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018