thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
viết tợ một cách tự thủ dâm
 
phải nói cả tuần rồi nhìn đâu
tôi cũng thấy tràn ngập tin tức
về tình trạng sức khoẻ hết sức
tồi tệ của đức giáo chủ thành
 
roma để đùng phát, thi thể ngài
nằm giữa state at vatican
sáng nay thật ngay ngắn, bên ngoài
st. peter’s square hơn trăm ngàn
 
người nhỏ lệ; thật ra, tôi đang
muốn nói về sự va đập cả
tuần nay giữa i vào hình thức
bài này, thoạt tiên là dữ kiện
 
của một loạt những tin tức về
tình trạng sức khoẻ hết sức tồi
tệ của giáo chủ thành roma đan
chen trong đó cơ man những bài
 
thơ của y, của x, của z
mà hàng loạt con chữ theo i
vẫn chưa được giải mã cứ chập
chờn thoắt ẩn thoắt hiện, khiến lắm
 
lúc phát nổi khùng i đứng/ ngồi
câm như chén xin mở ngoặc nơi
đây, tôi sẽ không cố tình đặt
hình thức bài này vô khuôn khổ
 
một bài thơ bởi cái chết của
ngài giáo chủ thành roma tự nó
đã là bài thơ dài; về sự
va đập phải nói cả tuần nay
 
giữa i vào hình thức bài này
thật ra, bắt đầu từ những bài
thơ của z, của x, của y
mà hàng loạt con chữ theo i
 
chưa được giải mã hoàn toàn cứ
chập chờn thoắt ẩn thoắt hiện, khiến
lắm lúc nổi xung thiên i chửi
loạn vào đời sống dù biết rằng
 
sau rốt những bài thơ, hàng loạt
con chữ chưa hoặc sẽ được giải
mã (hoàn toàn đi chăng nữa) tự
nó, một cách nào đó chả dính
 
dáng chi đến cuộc đời và cái
chết thì quả chẳng kiêng nể một
ai; thật ra, điều tôi muốn nói
ở đây xét cho cùng không còn
 
hình thức nào khác, viết bài này
nó tợ như cách tự thủ dâm *
thực đau đớn.
 
 
---------------------------------------------------
*... trong một bài viết của Nguyễn Hưng Quốc.

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018