thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
và bài tập làm văn [vẻ] về một anh hùng râu dài tóc bạc [bẽo]
 
và đặc điểm đầu tiên [dung] của anh hùng xứ tôi [tớ]: là có sáu mươi bốn răng [nanh]
và vì thế mà ngoài ba mươi hai cái bình thường đầy khớm ra,
và những cái còn lại dùng để ăn thịt người và nhân phẩm dân tộc…
và đây cũng là phần mở bài [bạc]!
 
và đặc điểm thứ hai [lúa]: đáng lý phải nói về chi tiết [canh] các vụ ăn nhậu
và do viết lạc đề lại nói về chuyện lưỡng tính: xác lẹo cái nhưng hồn ô môi
và vì thế mà trở thành bậc thầy thủ dâm
và đây cũng là phần thân bài [xích]!
 
và cuối cùng là phần kết luận [tội] sau một tỷ cái ngu ra mặt
và được cả dân tộc tâng công [công]
và quả báo của anh hùng xứ tôi là có một đứa cháu họ rất ư là thiệt thà
và khi anh hùng chết,
và nó liền viết theo suy nghĩ: đời đời nhớ ơn cụ nội bố láo và nhiều tai tiếng.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018