thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
F*!#IN’ UP
 
Ngày tây ngày ta dù gì thì
gì chuyện đút tiền có hay không
có trợ cấp vô miệng rồi mở
mồm nói mới chuyện lớn, ba chuyện
 
thơ thẩn có hoặc không có wel-
fare chuyện nhỏ hơi đâu đi lại
cà khịa mớ chữ cứ ba hồi
mở bốn hồi khép mãi từ thời
 
cu nguyễn trắc ẩn đến tận giờ
thú thật, hồn ai nấy giữ cho
chắc ăn dù gì thì gì chuyện
đút tiền có trợ cấp hay không
 
có vô mồm rồi mở miệng nói
mới đáng nói, ba chuyện thơ thẩn
có hoặc không có welfare chuyện
nhỏ ngày tây ngày ta hơi đâu
 
đi lại cà khịa mớ chữ thập
thò thậm thụt có từ hồi cu
lê trào lộng đến tận giờ mà
mãi các cô- mấy chú nhà văn
 
nhà thơ ở ta dành để bốc
phét kìa, thử hình dung chuyện tự
do phát biểu tư tưởng rồi ngó
từ trong ra ngoài xem, thời nay
 
hễ bày tỏ ý tưởng phát ngôn
dù gì thì gì nếu cứ bằng
cách từng chữ- từng hàng đoạn cách
khoảng xuống dòng chơi toàn điển tích/
 
ẩn dụ cỡ siêu hình- hiện sinh
lại thú thật, nó không khác một
cuộc tra tấn triền miên buộc người
khác vo đầu bức tóc nổi lên
 
đòi cách mạng thi ca thì đấy,
còn chó gì để nói nữa bởi
dù gì thì gì ngày tây ngày
ta chuyện đút tiền có hay không
 
có trợ cấp vô miệng rồi mở
mồm nói mới chuyện lớn, ba chuyện
thơ thẩn có hoặc không có wel-
fare chuyện nhỏ cứ hồn ai nấy
 
giữ cho chắc ăn, vả như văn
bản này được đăng lên qúy vị
liếc rồi dè bỉu kiểu lo bò
trắng răng whocare, tất nhiên nó
 
thuộc dạng avant- garde thể bảy
chữ vắt dòng nghĩ sao nói vậy
người ơi của tôi.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018