thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Mộng đời
 
Anh Kh hiện thời ngày qua
ngày tôi chỉ biết đi/ đứng/ ngồi/
nằm* để mắt nhìn cảnh tình
mình quả thiệt, bao lâu nay chả
 
có được công việc làm ăn chi
tươm tất/ ra trò nghĩ thiệt vất
vả/ thiếu hụt trăm chiều, để mắt
nhìn tới/ nhìn lui thì tôi biết
 
tôi thiệt chả hứng thú gì giả
như cũng có được một công ăn
việc làm tươm tất/ ra trò thế
đấy anh Kh ạ, ngày qua
 
ngày tôi thiệt chỉ biết đi/ đứng/
ngồi/ nằm đưa mắt nhìn cảnh tình
mình hiện thời quả chả có được
một công việc làm ăn chi tươm
 
tất/ ra trò nghĩ thiệt vất vả/
thiếu hụt trăm chiều rồi đời người
cũng thiệt sao ngắn ngủi còn tôi
thì ngày qua ngày chỉ biết có
 
đi/ đứng/ ngồi/ nằm để mắt nhìn
tới/ nhìn lui đời mình giả như
bao lâu nay tôi cũng có một
công ăn việc làm tươm tất/ ra
 
trò thì ai chắc tôi sẽ chí
thú làm ăn rồi đời người cũng
thiệt sao ngắn ngủi lại có đứa
cắc cớ hỏi tôi- Vậy chứ công
 
ăn việc làm chi tươm tất/ ra
trò nói nghe thử! quả tình thiệt
tôi chả biết mình sẽ làm gì
nữa anh Kh ạ, định bụng
 
sẽ hỏi ông Lê xem mấy cái
dấu gạch chéo có nổi đình/ đám
thêm cho thơ.
 
---------------------------------------------------
* Toàn bộ dấu gạch chéo trong DTLê toàn tập.

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018