thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chợ chiều thứ Sáu
 
Ông nội tôi đặt ông Nguyễn Du đứng
nghiêm chỉnh trên đầu cha tôi đến đời
cha tôi lại đặt ông Nguyễn Du ngồi
nghiêm trang trên đầu tôi đêm ngày để
 
đời tôi cứ chạng vạng tối thứ Sáu
đi về lầm lũi đứng sắp hàng trong
chợ Safeway* tay thủ sẵn coupon
hạ giảm một số mặt hàng đại loại:
 
Giấy vệ sinh 3 cuộn 1 đồng/ Thuốc
sát răng 2 túp 3 đồng/ Bông ráy
lỗ tai 2 hộp 1 đồng 99
và Condom khá rẻ phía sau lưng
 
cô/ cậu nào tay cũng thủ sẵn một mớ
coupon tôi nghĩ đến cái biên nhận
điện thoại, quả tình nó chiếm mất của
tôi một khoản tiền hàng tháng cũng chả
 
nhiều nhặn lắm nhưng việc cứ chạng vạng
tối thứ Sáu đi về lầm lũi đứng
sắp hàng trong chợ Safeway tay thủ
sẵn coupon hạ giảm một số mặt
 
hàng đại loại: Giấy vệ sinh 5 cuộn
3 đồng 99 xu/ Đùi- Cánh gà
1 ký 99 xu/ Bông ráy lỗ
tai 5 hộp 2 đồng và Condom
 
khá rẻ phía sau lưng cô/ cậu nào
tay cũng thủ sẵn một mớ coupon
thì rõ ràng giá thị trường chứng khoán
trên web trồi/ sụt một cách có phấn
 
khởi hoặc thảm hại đi chăng nữa thẩy
đều làm tôi liên tưởng đến tình cảnh
sống dở hơi nọ nay của chúng tôi
thật đáng quan ngại muốn nêu lên một
 
vài sự kiện thật dấm dớ trong Truyện
Kiều tỷ như chỉ một cái chau mày/
nhíu mắt (!) lúc nghe đàn của Kim Trọng
làm Thúy Kiều vương vấn suốt mười lăm
 
năm trời mà xưa nay tổ cha rất
tâm đắc để bà mẹ tôi thật khốn
khó trăm bề thì toàn bộ phận tiếng
Việt trong cái PC thổ tả của
 
tôi chạy chữ lung tung nó làm tôi
hết sức quan ngại/ trăn trở trăm bề
có thể Tiên Điền linh hiển chăng (!). Hiện
thời tôi về đứng sắp hàng lầm lũi
 
trong chợ Safeway tay thủ mớ cou-
pon hạ giảm một số mặt hàng đại
loại: Giấy vệ sinh 5 cuộn 2 đồng-
99/ Thuốc xổ thông dụng 5 lọ –
 
99 xu/ Thuốc tẩy các cái 3
ve 1 đồng 99 và Condom
khá rẻ phía sau lưng cô/ cậu nào
tay cũng thủ sẵn một mớ coupon
 
tôi chực nghĩ điệu này chỉ SUPER-
MAN hay BATMAN may ra mới có
thể bê ông Du Nguyễn xuống khỏi đầu
tôi được một cách vẻ vang mà thôi.
 
 
----------------------------------
* Cước chú: Tên một hệ thống chợ ở California.

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018