thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Hình nhớ bóng | Hằng nguyện
 

Hình nhớ bóng

 
Đường xa đường xa. Xa tái tê
Người đi vào chốn mịt mù kia
Người đi trôi quên hết lối nẻo
Phiêu lãng nghìn trùng sóng mỏi mê.
 
Lối nẻo bao la tới ngút ngàn
Người đi trăm ngả cũng xuôi dòng
Biết đâu búng nước của định mệnh
Của cơn trí tưởng rối ngang chừng.
 
Đường xa đường xa. Xa tới mãi
Tới cõi sơn cùng thuỷ tận kia
Người đi nào khác người xưa ấy
Lẫn trong mây chẳng hẹn ngày về.
 
Tặng tôi, IX.2016
 
 

Hằng nguyện

 
Điều tốt đẹp là tôi đã sống
Cùng đớn đau chen lẫn hân hoan
Cùng vinh dự ít nhiều có thể
Tủi hổ nhiều hơn. Trăm nỗi nhọc nhằn.
 
Tôi sống và nhận nhiều hơn tôi văn truyện
Thi ca tôi không đích thực bằng mơ
Giấc tôi mơ đêm đêm hằng đến
Thức dậy. Đầy tôi dư vị thơ.
 
Những dư vị bài thơ không có được
Tôi sẽ khác những kêu đòi bất tử đời đời
Một đời một đời thôi nhiều rồi
Để làm gì khi hoàng hôn tới.
 
Khi bóng tối của đêm bắt đầu bao phủ
Ánh sáng cuối của ngày tắt rồi
Tôi sẽ biết mọi người sẽ biết
Cái chết nín thinh. Kho báu mở lời.
 
Sài Gòn, IX.2016
 
 
---------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018