thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bóng thời gian
 
Chừng định thần lại được tôi biết
mình đã lẩn thẩn hết ngày này
qua ngày khác để chết tiệt một
thời gian dài bất luận tôi làm
 
gì- thế nào ở trong nhà hoặc
ra khỏi nhà, tôi chỉ muốn làm
tình với bọn chuyên xài bạc giả
và dù có ở trong nhà hoặc
 
ra khỏi nhà bất luận thế nào-
làm gì khuôn mặt tôi cũng phải
rơi ra để chỉ đối đầu với
bọn chuyên xài bạc giả, mãi rồi
 
tôi có muốn làm tình ở trong
nhà hoặc ra khỏi nhà bất luận
tôi có làm gì- thế nào tôi
cũng phải chết tiệt suốt một thời
 
gian dài từ khuôn mặt đến ý
tưởng phải roi ra để làm tình
hoặc đối đầu với bọn chuyên xài
bạc giả, như thế suốt một thời
 
gian dài chết tiệt bất luận tôi
có thế nào- ra sao tôi cũng
phải xài đúng y chang bạc giả,
chừng định thần lại được tôi đứng
 
cười khằn khặc trong miệng rơi ra
lã chã cả nắm giấy lộn màu
này dáng nọ mà từ bấy đến
nay tôi cứ lẩn thẩn đinh ninh
 
mình ngậm cả nắm bạc thật để
rồi sống suốt một thời gian chết
tiệt chỉ phải đối đầu hoặc làm
tình với bọn chuyên xài bạc giả.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018