thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Con đường tao đi bọn phu rác đếch quét, dọn
 
Rảnh rỗi ghé tao chơi, đừng lo
tao còn cả đống mì gói mày
biết, bao nhiêu đời mì đã đi
qua cổ họng, duy chỉ có Ma-
 
ruchan Ramen Chicken Fla-
vor sản xuất tại đây là nó
ở với tao lâu nhất, để coi;
tao có cả đống Rap Under-
 
ground mày nghe mệt, nghỉ nói
mày biết hiện thời cỡ những đứa
đang ăn nên làm ra trên cái
gọi dòng chính là thứ đồ bỏ;
 
cần sa mày không phải lo, loại
California out-door tao
có cả bịch, đời nay đụ mẹ
làm đéo gì còn Thaisticks à;
 
mày ghé bây giờ thì thật đúng lúc
đó bọn MO MA* sắp đãi thằng
Andy Warhol, tao biết mày
chả khoái lắm tính đồng bóng của
 
nó ờ, quảng cáo kỳ này có
cả những đứa mà kể từ sau
thằng Andy bọn chúng tự khẳng
định được tên tuổi, ừ tao biết;
 
một mình thằng Andy cũng đủ
nhưng mày làm ơn biết cho bọn
MO MA, họ muốn mình nhìn ngắm
nguyên cả một dòng POP mày ạ;
 
còn lâu mới sợ đêm lại hết
rượu, tao lúc nào cũng sẵn một/
hai chai ờ, vẫn vậy xéo xéo
phía cửa sổ phòng tao bọn đen
 
vẫn đầy, ngay góc đường hễ đụng
tao bây giờ chúng gọi liền- Yo,
blood.
 
--------------------------------------
*The Museum Of Modern Art.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018