thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Hướng tròn
 
cúi đầu là cúi rạp đầu         lõa xõa tóc kín vầng đêm tròn khuyết
với bao la mặt đất         ngọn cỏ hèn         dưới lằn roi gió khuất phục
 
ngẩng cao là ngẩng cao tầm mắt trước viễn cảnh trùng vây
ánh ngày chói lói         với khắp chốn biển tận         non cùng
nhân-loại-mặt-trời-lên
 
sống là sống với dòng sống trôi về biển chết thật nhẹ         êm
(một lần thôi)
 
như tục như thanh như cu như hĩm                           ngày qua
tất thảy đều bè bạn         tận tình cho hết cát bùn linh diễm và
đổ nát với ba nghìn cõi tròn vuông
 
ngoài tôi                 gió lay nhẹ.
 
(10.03)

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018