thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
có lẽ đã quá trễ, hay là ai sẽ đến hôm nay? [6]
 
những ngày này
tháng 4 làm nhớ
những người anh
thường hay về nhà trong một cái hộp dài
dán kín
 
bạn bè đứng nhìn
bịn rịn
 
để mẹ biết
người ta có thể dùng nước miếng
dán lại những cái hộp
cẩu thả như thế nào
 
nên bây giờ họ trèo cao
cũng bằng nước miếng...
 
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018