Valenzuela, Luisa
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Nhìn qua đuôi con mắt  (truyện / tuỳ bút) 
Thật vậy, đúng là hắn đặt tay lên đít tôi và tôi sắp la lên như bị cắt tiết thì chuyến xe buýt chạy ngang qua một giáo đường và hắn làm dấu thánh giá. Nói cho cùng thì hắn cũng là người tốt, tôi nhủ thầm. Có lẽ hắn không cố tình làm thế hay có lẽ bàn tay phải của hắn không biết bàn tay trái của hắn làm gì... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)

Trong đêm tối em là con ngựa của anh  (truyện / tuỳ bút) 
A noite eu so teu cavallo..., Gal Costa chợt hát lên từ máy đĩa. "Trong đêm tối em là con ngựa của anh," tôi dịch chậm rãi. Và như để trói chàng vào một đạo bùa, không để chàng suy nghĩ về điều gì khác, tôi nói: "Đó là một bài ca thiêng liêng, như trong cơn đồng thiếp. Một người nào đó nhập đồng nói rằng nàng là con ngựa của linh hồn đang cưỡi nàng, nàng là lưng ngựa chở linh hồn ấy..." [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018