AJ
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Những cuộc sống tình dục & những con búp bê bơm phồng  (truyện / tuỳ bút) 
Sau khi bỏ công việc ở thư viện, tôi liền tìm được việc làm thứ hai trong đời. Trong nhiều mặt thì làm việc ở SexWorld dường như cũng giống với làm việc ở thư viện. Thay vì sắp xếp những cuốn sách theo đề mục và tác giả, thì tôi sắp xếp các con-cu-giả-biết-rung theo đúng kích cỡ và màu sắc... [Bản dịch của Thận Nhiên & Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018