Xisto, Pedro
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Thiền | Tụng ca hôn lễ  (thơ) 
Hai bài thơ hình ảnh của Pedro Xisto (1901-1987) — một trong những đại biểu của nghệ thuật tiền vệ Ba-tây. [Hoàng Ngọc-Tuấn sưu tầm và giới thiệu]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018