Strindberg, August
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Kẻ mạnh hơn  (kịch bản) 
Vở kịch độc thoại của August Strindberg (1849-1912) — kịch tác gia Thụy Điển, một trong số ít người đặt nền tảng cho nền kịch nghệ hiện đại. [Bản dịch Hoàng Ngọc Nguyên]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018