Masterson, Dan
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Sở công trái  (thơ) 
Lấy một tờ đơn màu xanh, ký hiệu NYC-12C- / 146-LT-PYMNT-58. Đừng xếp lại hay làm nhàu. / Lấy một cây bút chì số 2 màu vàng từ chiếc / Hộp nhựa màu đỏ. Đến bàn số 28 / Và điền vào tất cả những ô cần thiết. Nếu / có một lỗi xảy ra, đừng tẩy xoá. Thay vào đó... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018