Kooser, Ted
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Chọn một độc giả  (thơ) 
Trước hết, tôi muốn nàng phải đẹp, / và nhón từng bước khẽ trên thơ của tôi / trong khoảnh khắc cô độc nhất của một buổi chiều, / tóc nàng mới gội xong, còn ướt / nơi gáy cổ. Nàng sẽ mặc một chiếc / áo mưa, cũ và bẩn / vì không đủ tiền để mang đi giặt... [Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm]

17 bài thơ từ tập DELIGHTS & SHADOWS  (thơ) 
Mười bảy bài thơ của Ted Kooser (1939~) — Thi Sĩ Quốc Gia 2004-2005 của Mỹ, người đoạt giải Pulitzer về Thơ năm 2005 — lần đầu tiên được giới thiệu đến độc giả Tiền Vệ qua bản dịch của Lê Đình Nhất-Lang.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018