Nhạc Linh
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Tiếng Chuông Mời Gọi  (nhạc hòa tấu) 
"Tiếng Chuông Mời Gọi" là một nhạc phẩm được trình bày bằng dàn nhạc điện tử kết hợp với chuông lễ Công giáo...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018