Carpelan, Bo
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Trong những căn buồng tối của thơ  (tiểu luận / nhận định) 
Bài thơ là câu trả lời cho những vấn nạn của thi ca, nó làm xuất hiện cái phức tính của ý nghĩa trong lúc luôn luôn tìm kiếm một điều gì không hiện hữu, một ngôn ngữ khác, còn chính xác hơn, còn tàng ẩn hơn, còn mang tính cách người hơn nữa... [Bản dịch Thủy Trúc] (...)

73 BÀI THƠ  (thơ) 
Trọn vẹn thi tập 73 Dikter (1966) của Bo Carpelan (1926~) — tên tuổi quan trọng nhất trong những cây bút Phần-lan viết tiếng Thụy-điển — lần đầu tiên đến với độc giả Tiền Vệ qua bản dịch Thủy Trúc.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018