Song Lê
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Ghi lại một giấc mơ  (truyện / tuỳ bút) 
Vâng, có lẽ vì đêm qua tôi đã nhắc và cười quá nhiều về những chuyện ở cõi thế nên vào ban đêm khi trăng và sao gõ cửa, tôi phì cười và đành mở cửa rước những mộng đẹp vào. Những mộng đẹp theo kiểu thời đại mới bao giờ cũng có một chút vị đắng như loại fromage ngon thường kèm một lớp cùi đắng và chua... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018