Francis, H. E.
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Ngồi  (truyện / tuỳ bút) 
Vào buổi sáng, người đàn ông và người đàn bà ngồi trên bậc thềm trước nhà chàng. Họ ngồi đó suốt cả ngày. Họ không nhúc nhích. Từng chặp rồi từng chặp đều đặn như cái máy đếm nhịp, chàng quan sát họ xuyên qua lớp kính của khung cửa trước... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018