Cavafy, Constantin P.
tiểu sử &  tác phẩm 

CONSTANTIN P. CAVAFY (1863-1933) sinh ngày 29 tháng Tư tại Alexandrie và mất tại đây cùng ngày. Vẫn được thế giới coi như nhà thơ lớn nhất của Hy-lạp ở thế kỷ XX. Một thi sĩ-sử gia. Ông tự nhận mình là «một thi sĩ của các thế hệ tương lai..., trong một thế giới sẽ suy nghĩ nhiều hơn hôm nay».

tác phẩm

Của Ionie | Ở lối vào quán rượu | Tôi đã nhìn ngắm quá nhiều | Khi chúng trỗi dậy | Cùng khoái lạc | Ngoài đường phố | Trước tủ kính cửa hàng bán thuốc lá | Chiều lại | Xám | Trước ngôi nhà | Mặt trời buổi xế trưa | Để ở lại | Ở cùng một nơi | Xao xuyến | Trước khi thời gian biến đổi họ | Kinh hoàng  (thơ) 
Mười sáu bài thơ của Constantin P. Cavafy (1863-1933) — người được thế giới coi như nhà thơ lớn nhất của Hy-lạp ở thế kỷ XX. Ông tự nhận mình là «một thi sĩ của các thế hệ tương lai..., trong một thế giới sẽ suy nghĩ nhiều hơn hôm nay». [Bản dịch của nhà thơ Diễm Châu]

Được bao nhiêu hay bấy nhiêu | Người thành Troie | Ở cửa hàng | Về hội hoạ | Thề thốt | Ý nghĩa | Thân xác ta ơi, hãy nhớ | Những ngày năm 1903 | Để chúng tới | Những gì tôi đem lại cho nghệ thuật  (thơ) 
Mười bài thơ của Constantin P. Cavafy (1863-1933) — người được thế giới coi như nhà thơ lớn nhất của Hy-lạp ở thế kỷ XX. Ông tự nhận mình là «một thi sĩ của các thế hệ tương lai..., trong một thế giới sẽ suy nghĩ nhiều hơn hôm nay». [Bản dịch của nhà thơ Diễm Châu]

Che fece... il gran rifiuto | Ngày rằm tháng ba | Chuyện thật hoạ hiếm | Biển ban mai | Hạn kỳ ban cho Néron | Xa | Một đêm | Thần linh chỉ cần bổ cứu | Từ chín giờ  (thơ) 
Chín bài thơ của Constantin P. Cavafy (1863-1933) — người được thế giới coi như nhà thơ lớn nhất của Hy-lạp ở thế kỷ XX. Ông tự nhận mình là «một thi sĩ của các thế hệ tương lai..., trong một thế giới sẽ suy nghĩ nhiều hơn hôm nay». [Bản dịch của nhà thơ Diễm Châu]

Hãy trở lại | Một ông già | Hồn những người già | Thành phố | Linh cảm của hiền nhân | Thế là rồi | Vua Démétrios | Đều đều buồn tẻ | Ithaca  (thơ) 
Chín bài thơ của Constantin P. Cavafy (1863-1933) — người được thế giới coi như nhà thơ lớn nhất của Hy-lạp ở thế kỷ XX. Ông tự nhận mình là «một thi sĩ của các thế hệ tương lai..., trong một thế giới sẽ suy nghĩ nhiều hơn hôm nay». [Bản dịch của nhà thơ Diễm Châu]

Thèm muốn | Những tiếng nói | Kinh cầu | Nến | Cửa sổ | Tường | Trong khi chờ quân man di  (thơ) 
Bảy bài thơ của Constantin P. Cavafy (1863-1933) — người được thế giới coi như nhà thơ lớn nhất của Hy-lạp ở thế kỷ XX. Ông tự nhận mình là «một thi sĩ của các thế hệ tương lai..., trong một thế giới sẽ suy nghĩ nhiều hơn hôm nay». [Bản dịch của nhà thơ Diễm Châu]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018