Phạm Phú Hải
tiểu sử &  tác phẩm 

Phạm Phú Hải sinh 1950 tại Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam. Ông làm thơ từ năm 14 tuổi. Ông bị bệnh tâm thần phân liệt vào năm 1972. Từ đó, ông sống tại Đà Nẵng với mẹ già và các cơn bệnh. Ông là tác giả của hơn 1000 bài thơ [khoảng 16 ngàn câu], gồm nhiều thể thơ, kể cả thơ tự do. Cách đây đã lâu, bằng hữu sưu tập được bản thảo tập thơ Gánh nước tưới sông của ông, nhưng đến nay vẫn chưa xuất bản được.

tác phẩm

6 bài vĩnh biệt  (thơ) 
Nhà thơ PHẠM PHÚ HẢI vừa qua đời hôm nay, lúc 1 giờ 45 phút sáng ngày 06.05.2009 tại nhà riêng ở thành phố Đà Nẵng. Tiền Vệ xin mời độc giả đọc một chùm thơ 6 bài của Phạm Phú Hải để chúng ta cùng tưởng niệm nhà thơ đã vĩnh viễn ra đi...

“Rất hiển nhiên” và 12 bài thơ khác  (thơ) 
Có một điều tôi biết rất hiển nhiên: những chữ mà anh đang đọc là những chữ này: “Có một điều tôi biết rất hiển nhiên: những chữ mà anh đang đọc là những chữ này”... | Cỏ / Đá / Cá đỏ / Cả đó... | Tôi đang viết bài thơ trăm câu để tặng con cá chết / Câu này là câu thứ hai / Bài thơ không ngắn không dài / Lòng tôi không dài không ngắn / Cá nhập dòng một ngày có nắng hay không có nắng...

Chùm thơ  (thơ) 
Sáu bài thơ của Phạm Phú Hải (1950~) — một nhà thơ bất hạnh và đang bị lãng quên. [Nhà thơ Lý Đợi tuyển lựa và giới thiệu]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018