Ristović, Aleksandar
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

13 bài thơ  (thơ) 
Chùm thơ của Aleksandar Ristović (1933-1994) — một trong những nhà thơ nổi tiếng trong văn chương Serb đương đại. "Tất cả những tác phẩm thi ca lớn đều là sự nhìn ngắm vài hình ảnh cốt yếu. Ristovic thì có đồ tể, lợn, cốc rượu nho và nhiều hình ảnh tái hồi khác. Chúng thường xuyên quấy nhiễu anh. Hình ảnh có nhiều đòi hỏi hơn ý tưởng..." [Bản dịch của nhà thơ Nguyễn Đăng Thường]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018