Williams, Diane
tiểu sử &  tác phẩm 

DIANE WILLIAMS là một trong những cây bút rất có tiếng trong thể loại truyện ngắn và truyện cực ngắn. Bà là đồng-chủ bút của tạp chí StoryQuarterly, và là sáng lập viên kiêm chủ bút của tờ niên báo văn học Noon. Bà là tác giả của những cuốn sách rất thành công như: This is About the Body, the Mind, the Soul, the World, Time and Fate (1989); Some Sexual Success Stories: Plus Other Stories in Which God Might Choose to Appear (1992); The Stupefaction: Stories and a novella (1996); Excitability: Selected Stories 1986-1996 (1998); và Romancer Erector (2001).

tác phẩm

Đây là một kết thúc khác  (truyện / tuỳ bút) 
Lần này truyện của tôi có một kết luận được viết trước. Nó lại có thật. Sau khi tôi kể truyện xong, tôi nói, "Bạn có thể sáng lập một tôn giáo, dựa trên một truyện như thế--chứ không phải sao?"... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018