Võ Việt Luân
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Thích nghi hay trò chơi của tạo hóa*  (thơ) 
Không muốn làm khó sự tồn tại, / Như giấc mơ — tái định dạng bầu trời [hình đa diện]. / Thơ /… /… / [đọc là xẹt hay xuyệt] [giống địa chỉ nhà (không nằm mặt tiền) hay địa chỉ web]...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018