Hiền Hoà
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Hoạ sĩ Nguyễn Hưng Trinh — Triết lý cùng thời gian của người  (đối thoại) 
[MỸ THUẬT ĐƯƠNG ĐẠII] ... Màu thời gian trên tranh của Nguyễn Hưng Trinh thiên về u trầm, khổ đau, nhưng tâm tưởng về thời gian của anh lại tự do, phiêu bồng, thoát tục...

Vài ghi chú về OPEN  (nhận định mỹ thuật) 
... OPEN thể hiện một cách thức hoạt động, một mô hình ứng phó với thực tế của các hoạ sĩ trẻ hơn là một cuộc triển lãm đơn thuần... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018