Dickinson, Emily
tiểu sử &  tác phẩm 

EMILY DICKINSON sinh tại Amherst, Massachusetts, năm 1830. Cô theo học tại Mount Holyoke Female Seminary ở South Hadley nhưng nỗi nhớ nhà khủng khiếp đã khiến cô quay về nhà sau một năm ở trường ấy. Những năm tiếp theo đó, cô hiếm khi rời nhà, và có rất ít bạn bè. Tuy nhiên, những người mà cô thật sự tiếp xúc thì lại có ảnh hưởng sâu đậm đến ý nghĩ của cô. Cô đặc biệt lưu ý đến mục sư Charles Wadsworth, người mà cô gặp trong một chuyến đi thăm Philadelphia. Ông dời về vùng Tây ngạn của Hoa-kỳ sau một lần đến viếng thăm tư gia của cô vào năm 1860, và cuộc chia tay đã làm tuôn ra một nguồn thơ đau đớn từ Emily. Trong những năm 1860, hầu như cô chỉ ở trong nhà, hoàn toàn sống cách ly với thế giới bên ngoài, tuy vẫn giữ liên lạc thư tín với nhiều người và vẫn đọc sách rất nhiều.

Thơ của cô phản ảnh sự cô đơn và tâm trạng thiếu thốn tình cảm, nhưng cũng ghi nhận những khoảnh khắc đầy cảm hứng, chứa chan sức sống và hứa hẹn một tương lai hạnh phúc. Tác phẩm của cô chịu ảnh hưởng rõ rệt từ những nhà thơ Siêu Hình của Anh quốc thế kỷ 17, cùng với ảnh hưởng của Thanh giáo và Sách Khải Huyền. Cô yêu thích thơ của Robert và Elizabeth Barrett Browning, và John Keats. Mặc dù sinh thời cô tránh đọc thơ của thi sĩ đương thời Walt Whitman vì nghe lời đồn về sự "thô lỗ" của thơ ông, nhưng giờ đây hai người lại được xếp bên cạnh nhau như những người đã sáng tạo giọng thơ độc đáo của Mỹ.

Emily Dickinson làm thơ không ngừng, và thường kèm thơ của mình trong những bức thư gửi bạn bè, nhưng suốt đời chưa hề xuất bản tập thơ nào. Tập thơ đầu tiên của cô được xuẩt bản năm 1890 (bốn năm sau khi cô qua đời), và tập thơ cuối cùng của cô được xuấn bản năm 1955. Cô qua đời tại Amherst năm 1886.

tác phẩm

Chùm thơ  (thơ) 
Bảy bài thơ của Emily Dickinson (1830-1886) — "người mẹ" của thi ca Mỹ — được chuyển sang Việt ngữ cùng với lời giới thiệu của nhà thơ Đinh Linh...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018