Cendrars, Miriam
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

CÂU CHUYỆN TRUYỀN KỲ CỦA NOVGORODE của Frédéric Sauser, tức Blaise Cendrars sau này  (tiểu luận / nhận định) 
Miriam Cendrars — con gái của Blaise Cendrars — thuật lại và giải thích những sự kiện lý thú về một tác phẩm quan trọng của ông đã bị thất lạc một cách bí ẩn và đã được hồi phục... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018