Phillips, Lance
tiểu sử &  tác phẩm 

LANCE PHILLIPS là nhà thơ Hoa-kỳ đương đại, tác giả của Corpus Socius (Ahsahta Press, 2002) và Cur Aliquid Vidi (Ahsahta Press, 2004).

tác phẩm

VAI TRÒ NHÀ THƠ [phỏng vấn Đinh Linh]  (phỏng vấn) 
Tôi là người ý thức cực độ về mỗi phân vuông cơ thể và bất cứ gì nó đang làm ngay lúc đó. Nhiệm vụ hàng đầu của tâm trí là để suy ngẫm về thân thể. Tôi là nhà thơ của thân thể. Luôn cả thân thể anh... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018