Lãm Du
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Lá non xanh cong mình chờ mưa  (thơ) 
Rã người / Cái chết lưng chừng chiều / Em buông tay khỏi chùng chằng ánh mắt / Làn mi giăng đêm màu đồng đen – nửa kim loại và nửa không kim loại...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018