Cassian, Nina
tiểu sử &  tác phẩm 

NINA CASSIAN sinh năm 1924 ở Galati, Ru-ma-ni, là một khuôn mặt nổi bật của thơ Ru-ma-ni từ trên bốn mươi năm qua. Bà đã cho xuất bản hơn năm mươi đầu sách gồm thơ, truyện và sách cho trẻ em. Một trong những tập thơ thời danh của bà tựa là Án chung thân, thi tuyển, do William Jay Smith biên tập. Bà cũng là một nhà soạn nhạc cổ điển (thính phòng và hòa tấu), một nhà báo, nhà phê bình điên ảnh, và người phiên dịch (Shakespeare, Bertold Brecht, Christian Morgenstern, Iannis Ritsos, và Paul Celan). Từng gặp nhiều trở ngại về xuất bản với bọn thư lại độc tài trong xứ. Năm 1985, trong lúc bà là giáo sư thỉnh giảng ở Nữu-ước, một người bạn của bà là Gheorghe Ursu đã bị bắt ở Ru-ma-ni. Nhật ký của nạn nhân, bị công an của chế độ khám phá, có chép một số thơ của Cassian chống độc tài Ceausescu. Ursu bị tra tấn đến chết, Cassian bắt buộc phải xin tỵ nạn tại Hoa-kỳ và từ đấy sống cảnh lưu đày tại thành phố Nữu-ước... Bà còn làm thơ bằng Anh văn và viết hồi ký. Thơ của bà đã xuất hiện trên nhiều tạp chí văn nghệ nổi tiếng của Hoa-kỳ.

tác phẩm

Trái trứng của con chim mưa  (thơ) 
Chùm thơ gồm mười một bài của Nina Cassian (1924~) — một khuôn mặt nổi bật của thơ Ru-ma-ni đương đại — lần đầu tiên đến với độc giả Tiền Vệ qua bản dịch của nhà thơ Diễm Châu...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018